Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

Položky označené * sú povinné.

Meno a priezvisko* :
Rodné priezvisko* :
Dátum narodenia* :
Miesto narodenia* :

Adresa trvalého pobytu:

Ulica a popisné číslo* :
Mesto* :
Poštové smerovacie číslo* :
Kontaktné telefónne číslo* :
E-mailová adresa pre doručenie* :
Číslo elektronickej schránky :

Študijný odbor* :

Za ktorý ročník požadujete odpis* :

Rok začiatku štúdia* :
Rok ukončenia štúdia* :
Účel vydania odpisu vysvedčenia* :

Spôsob doručenia* :

Späť na úvodnú stránku