Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu - pre žiakov končiacich štúdium

Položky označené * sú povinné.

Meno a priezvisko žiaka* :
Dátum narodenia žiaka* :
Miesto narodenia* :
Kontaktné telefónne číslo* :
E-mailová adresa* :
IBAN účtu, na ktorý má byť preplatok vyplatený* :
Späť na úvodnú stránku