Žiadosť o uvolnenie z vyučovania

Položky označené * sú povinné.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka* :
Meno žiaka* :
Dátum narodenia žiaka* :
Miesto narodenia* :

Adresa trvalého pobytu:

Ulica a popisné číslo* :
Mesto* :
Poštové smerovacie číslo* :
Kontaktné telefónne číslo* :
E-mailová adresa pre doručenie* :
Číslo elektronickej schránky :

Študijný odbor* :

Termín požadovaného uvolnenia z vyučovania od* :
Termín požadovaného uvolnenia z vyučovania do* :
Dôvod podania žiadosti o uvolnenie z vyučovania* :
Späť na úvodnú stránku