Žiadosť o potvrdenie o návšteve školy - pre aktuálne študujúcich žiakov

Položky označené * sú povinné.

Meno a priezvisko žiaka* :
Dátum narodenia žiaka* :
Miesto narodenia* :

Adresa trvalého pobytu:

Ulica a popisné číslo* :
Mesto* :
Poštové smerovacie číslo* :
Kontaktné telefónne číslo* :
E-mailová adresa pre doručenie* :
Číslo elektronickej schránky :

Študijný odbor* :

Za ktorý školský rok požadujete potvrdenie* :
Účel vydania potvrdenia o návšteve školy* :

Spôsob doručenia* :

Späť na úvodnú stránku