Žiadosť o potvrdenie o návšteve školy - pre absolventov štúdia

Položky označené * sú povinné.

Meno a priezvisko* :
Rodné priezvisko* :
Dátum narodenia* :
Miesto narodenia* :

Adresa trvalého pobytu:

Ulica a popisné číslo* :
Mesto* :
Poštové smerovacie číslo* :
Kontaktné telefónne číslo* :
E-mailová adresa pre doručenie :
Číslo elektronickej schránky :

Študijný odbor* :

Začiatok štúdia (rok)* :
Koniec štúdia (rok)* :
Za ktorý školský rok požadujete potvrdenie* :
Účel vydania potvrdenia o návšteve školy* :

Spôsob doručenia* :

Späť na úvodnú stránku