Žiadosť o potvrdenie výšky nákladov spojených so štúdiom v SZŠ Banská Bystrica

Položky označené * sú povinné.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka :
Meno a priezvisko žiaka* :
Dátum narodenia žiaka* :
Miesto narodenia žiaka* :

Adresa trvalého pobytu:

Ulica a popisné číslo* :
Mesto* :
Poštové smerovacie číslo* :
Kontaktné telefónne číslo* :
E-mailová adresa pre doručenie* :
Číslo elektronickej schránky :

Študijný odbor* :

Účel vydania potvrdenia o výške nákladov* :

Spôsob doručenia* :

Späť na úvodnú stránku