Dotazník absolventa Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici

Platnosť dotazníka vypršala.

Dotazník je platný v termíne od 30.05.2022 do 07.09.2022.