Dotazník pre žiakov nastupujúcich do I. ročníka

Položky označené * sú povinné.

Údaje o žiakovi:
Meno a priezvisko žiaka* :

Adresa trvalého pobytu žiaka:

Ulica a popisné číslo* :
Mesto* :
Poštové smerovacie číslo* :

Adresa odkiaľ žiak dochádza do školy:

Ulica a popisné číslo :
Mesto :
Poštové smerovacie číslo :

Osobné údaje žiaka:

Dátum narodenia žiaka* :
Rodné číslo žiaka* :
Miesto narodenia žiaka* :

Národnosť žiaka* :

Štátne občianstvo žiaka* :

Číslo občianskeho preukazu žiaka :
Telefónne číslo žiaka* :
E-mailová adresa žiaka* :

Zdravotné problémy žiaka* :

Špecifikácia zdravotných problémov :

Alergie na lieky* :

Vypíšte lieky na ktoré je žiak alergický :
Štúdium:

Študijný odbor* :

Záujem o štúdium cudzích jazykov* :

Záujem o štúdium predmetov* :

Záujem o ubytovanie v školskom internáte* :

Žiak so ŠVVP – individuálne začlenenie* :

Údaje o zákonných zástupcoch žiaka:
Matka žiaka:
Meno a priezvisko* :

Adresa trvalého pobytu matky žiaka:

Ulica a popisné číslo* :
Mesto* :
Poštové smerovacie číslo* :
Telefónne číslo* :
E-mailová adresa* :
Elektronická schránka :
Otec žiaka:
Meno a priezvisko* :

Adresa trvalého pobytu otca žiaka:

Ulica a popisné číslo* :
Mesto* :
Poštové smerovacie číslo* :
Telefónne číslo* :
E-mailová adresa* :
Elektronická schránka :
Iný zákonný zástupca žiaka:
Uvedte vzťah k žiakovi :
Meno a priezvisko :

Adresa trvalého pobytu iného zákonného zástupcu žiaka:

Ulica a popisné číslo :
Mesto :
Poštové smerovacie číslo :
Telefónne číslo :
E-mailová adresa :
Elektronická schránka :
Späť na úvodnú stránku